home < Эмчилгээний Тасгууд < Эмчилгээний Тасгууд
Төрөх эмэгтэйчүүд
Тус эмнэлэг нь Аарцагийн клиникээрээ тэргүүлдэг. Дотоодын Их сургуулиудаас хамгийн анх эмэгтэйчүүдийн аарцагны хөндийн дуранг нэвтрүүлэн хөгжүүлж ирсэн. Жил бүр гадаад дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд тэргүүлэх байр сууринд зогсож аарцгийн хөндийн дурангий ажилбараараа тэргүүлж байна.
Эмэгтэйчүүдийн хавдараас эхлүүлээд ихэнх эмэгтэйчүүдийн эмгэгийг аарцагны хөндийн дурангаар эмчилж байна. Умайн хавдар, умайн ханын үрэвсэл, өндгөвчний үрэвсэл, умайн салстын хавдар, умайн хүзүүн хавдар, өндгөвчний хавдар зэрэг
Гол эмгэгүүдийн ангилал
Өвчний нэр Эмчилгээ Эмчилгээний арга Эмчилгээний хугацаа
Умайн ургацаг Ургацгийг авах ажилбар Хэвлийн дуран 5 ~7өдөр
Өндгөвчний усан хавдар Усан хавдарыг авах ажилбар Хэвлийн дуран 5 ~7өдөр
Умайн хүзүүн хавдар Умайн хэсгийг том хэмжээний авах мэс засал, мөн бүхэлд нь авах Хэвлийн дуран 2~3өдөр
Эмч мэргэжилтний танилцуулга
Эмч мэргэжилтний танилцуулга
Эмч Академийн томилгоо Онцгой байдал
Kim, Kwang Jun
Эрсдэлтэй жирэмслэлт, төрлөхийн гажиг оношлох, ургийн эмчилгээ, буруу байрлалтай ургийг эргүүлэх мэс ажилбар 2002 Герман Хюнбулт Анагаахын их сургуулийн эмэгтэйчүүдийн ЭХО чиглэлээр дадлага 2008 Англи Kings College Hospital-д ургийн мэс ажилбараар дадлага
Han Seung Su
Эмэгтэйчүүдийн хавдарын оношилгоо, эмчилгээ,хэвлий болон умайн дурангийн хагалгаа БНСУ-ын Сөүл хот дахь Чүнг-Анг Их Сургуулийн эмнэлгийн Эх барих эмэгтэйчүүдийн тасгийн дэд профессор
Lee, Eun Ju
Эмэгтэйчүүдийн хавдарын оншилгоо, эмчилгээ,хэвлий болон умайн дурангийн хагалгаа 2003-2004 Амеркийн M.D. Anderson-ны хавдрын төвд дадлага 2006-2007 Амеркийн Sidney Kimmel-ийн хавдрын төвд дадлага