home < Эмчилгээний Тасгууд < Эмчилгээний Тасгууд
Нөхөн сэргээх тасаг
Хүний амь насыг аварч хэвийн амьдралд хөл тавихад туслах нь нөхөн сэргээж анагаахын зорилго юм. Нөхөн сэргээх эмчилгээ нь үйлдвэрлэл, зам тээвэр өндөр хөгжиж буй нийгэм, өндөр настнуудын тоо нэмэгдэж буй нийгэмд зайлшгүй хэрэгцээтэй анагаах ухааны салбар юм.
Манай нөхөн сэргээх тасаг нь нуруу нугасны гэмтэл, тархины цус харвалт болон тархины гэмтэл, хүүхдийн гэмтлийн нөхөн сэргээлт, тайруулсан эрхтний нөхөн сэргээлт, өвдөлтийн эсрэг нөхөн сэргээлт, биеийн тамирын эмчилгээ зэрэг мэргэжлийн түвшний эмчилгээгээр бие сэтгэл нь шархласан өвчтнүүдийг бүхийл чадлаа дайчлан эмчилэхийн төлөө ажиллаж байна.
Гол эмгэгүүдийн ангилал
Булчин шөрмөсний өвдөлт Эмчилгээний арга Нэршил Эмчилгээний тоо Эмчилгээ хоорондын зай
Булчин шөрмөсний өвдөлт Булчин шөрмөсний өвдөлтийг ерөнхийд нь эмчлэх, өвдөлттэй хэсэгт тариа тарих Шөрмөсний шинэ эсийн үржлийг хурдасгагч тариа 4~6удаа 2долоо хонгийн зайтай
Хүүхдийн эмчилгээ Төв мэдрэлийн гаралтай хөдөлгөөний эмгэг, хөгжилийн дутагдалтай төрсөн хүүхэд болон балчир насны хүүхэд, тархины эмгэгээс үүдэлтэй гажиг, тархины саажилт, оюун ухааны хомсдол, 4мөчний харьцангуй бус хөгжил, хөдөлгөөний хөгжлийн дутмагшилтай хүүхдүүдэд мэдрэлийн судлыг хөгжүүлэх эмчилгээг явуулж байна.
Эмч мэргэжилтний танилцуулга
Эмч мэргэжилтний танилцуулга
Эмч Академийн томилгоо Онцгой байдал
Seo Kyung Mook
Тархины цус харвалт, хэл ярианы гажиг, дал мөрний өвдөлт, ууц өгзөгний өвдөлт, нурууны диск, залгиурын эрхтний дутмагшил БНСУ-ын Сөүл хот дахь Чүнг-Анг Их Сургуулийн эмнэлгийн Физик эмчилгээ болон нөхөн сэргээх тасгийн профессор
Kim Don Kyu
Тархины цус харвалт, хэл ярианы гажиг, дал мөрний өвдөлт, ууц бөгсний өвдөлт, нурууны диск, залгиурын эрхтний дутмагшил БНСУ-ын Сөүл хот дахь Чүнг-Анг Их Сургуулийн эмнэлгийн Физик эмчилгээ болон нөхөн сэргээх тасгийн профессор