home < Эмчилгээний Тасгууд < Эмчилгээний Тасгууд
Хавдрын туяа эмчилгээний тасаг
Чүнг-Анг их сургуулийн эмнэлгийн хавдрын төвийн гол цөм болсон Хавдрын туяа эмчилгээний тасаг нь орчин үеийн хавдрын эмчилгээтэй хослуулаад эмгэг судлалын эмч, хавдрын эмч, мэс заслын эмч, бусад хавдрын эмчилгээний салбарын мэргэжилтнүүдийн хамтын ажиллагаагаар өвчтөнд төвлөрсөн эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байна
Хавдрын туяа эмчилгээний тасагт одоо хийгдэж буй эмчилгээнүүд нь 3 талт дүрсэн дэхь туяа эмчилгээ (3DCRT), өндөр хүчтэй туяа эмчилгээ (IMRT), хэсэгчилсэн туяа эмчилгээ (FSRT), амьсгалын эрхтнүүдийн туяа эмчилгээ, иоджуулсан туяа эмчилгээ зэрэг орно.
Манай тасаг нь өндөр түвшний сургалт, эрдэм шинжилгээний судалгаагаар дамжуулан шилдэг эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлэхийн зэрэгцээ итгэл хүлээсэн эмнэлэг болохын тулд бүхийл бололцоогоо дайчлан ажиллах болно.
Туяа эмчилгээ Хэрэглээ Хийгдэх тоо
3 талт дүрсэн дэхь туяа эмчилгээ (3DCRT)
Сүүлийн үеийн туяа эмчилгээ нь компютор техникийн хөгжлийн үндсэн дээр туяаны хүч, чиглэл, хэлбэр зэргийг компюторын дэлгэцэн дээр тухайн цагт тохируулан хамгийн тохиромжтой хэлбэрийн туяа эмчилгээг төлөвлөж гүйцэтгэн хийж байна.
Уушгины хавдар, хоол боловсруулах эрхтний хавдар, бүх төрлийн хавдарт хэрэглэнэ. 25-40удаа Хавдарын хэлбэрээс хамаараад ялгаатай
Туяаны хүчийг тохируулж эмчилэх (Intensity Modulated Radiation Therapy. IMRT)
3 талт бодит дүрст эмчилгээний хөгжсөн хэлбэрээр тал тус бүрийн туяаны хэмжээг нарийн тохируулж хавдарын эс болон хэвийн эсийн туяанд өртөх ялгааг сайжруулах боломжтой.
тархины хавдар, түрүү булчирхайн хавдар, түүнээс гадна заалтанд орсон хавдаруудад хэрэглэнэ. 30-40удаа Хавдарын хэлбэрээс хамаараад ялгаатай
Иодтой туяа эмчилгээ (Image Guided Radiation Therapy, IGRT) Нарийн эмчилэхийн тулд
CT, MRI, PET, PET-CT зэрэг бүх төрлийн дүрсийг ашиглах арга
тархины хавдар, түрүү булчирхайн хавдар, уушгины хавдар хэмжээ нь Хавдарын хэлбэрээс хамаараад ялгаатай
Тухайн цаг хугацаанд хэмжээ, тусгалыг тохируулан хэрэглэх туяа эмчилгээ (Real-Time Position Management, RPM)
Амьсгал зэргээс шалтгаалах биеийн хөдөлгөөн нь туяа эмчилгээний тохиргоог алдагдуулах боломжтой. Манай эмнэлэг нь хөдөлгөөн хүчтэй явагддаг эрхтний хэсэгт хавдрын тухайн цагийн байрлалыг тохируулах төхөөрөмжийг ашгилан “4талт туяа эмчилгээ”г хийх боломжтой.
Уушги, элэгний хавдар хэмжээ нь Хавдарын хэлбэрээс хамаараад ялгаатай
Эмч мэргэжилтний танилцуулга
Эмч мэргэжилтний танилцуулга
Эмч Академийн томилгоо Онцгой байдал
Choi Jin Hwa
Уушигны хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтний хавдар, эмэгтэйчүүдийн хавдар, хүүхдийн хавдар, тунгалгийн булчирхайн хавдарын рчимт модулятор цацраг туяан эмчилгээ БНСУ-ын Сөүл хот дахь Чүнг-Анг Их Сургуулийн эмнэлгийн Туяаны эмчилгээ онкологийн тасгийн профессор
Oh, Do Hoon
. .