home < Эмчилгээний Тасгууд < Эмчилгээний Тасгууд
Мэдрэлийн тасаг
Мэдрэлийн тасаг нь төв мэдрэл, захын мэдрэл болон булчингийн эмгэгүүдийг оношлож эмчилдэг салбар юм. Тодруулбал тархины цус харвалт, таталт, ухаан санаа доройтох, толгой өвдөлт, пакинсоны өвчин, тархины идээт үрэвсэл болон тархины хальсны үрэвсэл, захын мэдрэл болон булчингийн эмгэг, нугасны эмгэг, мэдрэлийн судлын өвдөлт зэргийг эмчилнэ. Чүнг-Анг Их Сургуулийн Эмнэлгийн мэдрэлийн тасаг нь тархины цус харвалт, толгой өвдөлт, таталт, хөдөлгөөний мэдрэл болон ухаан санаа доройтох, мөн захын мэдрэл болон булчингийн эмгэгүүдийг эмчилж үүнтэй зэрэгцүүлэн эрдэм шинжилгээний ажил болон сургалтыг идэвхитэй явуулж байна.
Гол эмгэгүүдийн ангилал
Өвчний нэр Шинжилгээ Эмчилгээний арга Эмчилгээний хугацаа
захын мэдрэлийн эмгэг Холбогдох цусны шинжилгээнүүд, мэдрэлд цочирол өгөх шинжилгээ Эмийн эмчилгээ 1долоо хоног
Олон эрхтнийг хамарсан мэдрэлийн эмгэг Эмийн эмчилгээ 1долоо хоног
Булчин сулрах өвчин Эмийн эмчилгээ, биеийн эсэргүүцэл сайжруулах эмчилгээ 1долоо хоног
Эмч мэргэжилтний танилцуулга
Эмч мэргэжилтний танилцуулга
Эмч Академийн томилгоо Онцгой байдал
Park Kwang Yeol
Тархины шигдээс, тархины судасны эмгэг, толгой өвдөлт, толгой эргэлт БНСУ-ын Сөүл хот дахь Чүнг-Анг Их Сургуулийн эмнэлгийн Сэтгэц мэдрэлийн тасгийн профессор
Shin Hae Won
Паркинсон өвчин, гаж хөдөлгөөний эмгэг(гар, нүүр, зовхи анивчих, булчингийн чангарал), Потокос клиник БНСУ-ын Сөүл хот дахь Чүнг-Анг Их Сургуулийн эмнэлгийн Сэтгэц мэдрэлийн тасгийн дэд профессор
Ahn Suk Won
Захын мэдрэлийн эмгэг, булчингийн эмгэг, гар хөл бадайралт, мэдрэлийн судал байрлалаасаа хазайх, нугасны идээт үрэвсэл, мэдрэлийн судлын дутмагшил, хөдөлгөөний мэдрэл устах өвчин, мэдрэлийн судлын эсэргүүцэл сулрах эмгэг, тархины цус харвалт, толгойн өвдөлт, толгойн эргэлт БНСУ-ын Сөүл хот дахь Чүнг-Анг Их Сургуулийн эмнэлгийн Сэтгэц мэдрэлийн тасгийн дэд профессор
Han, Su Hyun
Эпилепси, тархины ус харвалт, татах өвчин, нойргүйдэл болон нойрны эмгэг, энцефалит болон төв мэдрэлийн системийн халдварт өвчин, толгой өвдөлт, толгой эргэлт