• Home
 • sitemap
 • korean
 • english
 • chinese
 • Russian

home
Олон улсын эмчилгээний төв
Үзлэг үйлчилгээ

Эмчилгээ зөвөлгөөний үйлчилгээ

Эмчилгээ зөвөлгөөний үйлчилгээ

  Эмчилгээ зөвлөгөө: Эмнэлгийн дотоод ажилтан монгол орчүүлагчаар дамжуулан эмчилгээний талаар зөвлөгөө авч болно. Сонирхож буй эмгэгийн талаар эмчлэгдэх эсэх, эмчилгээний зардал, эмчилгээ үйлчилгээний хугацааны талаар мэдээллийг 24цагийн дотор өгнө.Эмчилгээний талаар тодорхой зөвлөгөө авахыг хүсвэл өөрийн орондоо үзүүлсэн эмчийн тодорхойлолт, СD бичлэгийг явуулбал сайн.

Виз авахад туслах үйлчилгээ

Виз авахад туслах үйлчилгээ
  Хувиараа эмчилгээ зөвлөгөө болон захиалга өгсөн өвчтөнд виз авахад нь туслана.

Амбултороор болон хэвтэж эмчлүүлэх үед 1:1 харьцаагаар биечилсэн үйлчилгээ үзүүлнэ

Төлөвлөгөөг зохицуулах
  Олон улсын эмчилгээний багийн ажилтан эмчилгээний захиалга, шинжилгээ, эмнэлэгт хэвтэх болон мэс засалд орох өдөр зэргийг зохицуулж өгнө.Энэ нь үйлчлүүлэгч эмнэлэгт ирэх тоог цөөрүүлж хүлээх цагийг богиносгож өгнө.
Биечлэн үйлчлэх
  Солонгосын эмнэлгийн үйлчилгээний системд дасаагүй гадаад үйлчлүүлэгчидэд 1:1 харьцаагаар үйлчилнэ.

Холбоо барих +82-2-6299-1155
И мэйл
Гоо Сайхны Мэс Заслынx
Татварын Буцаан Олголт
Хийгдэх Боломжит Эмнэлэг