• Home
 • sitemap
 • korean
 • english
 • chinese
 • Russian

home
Олон улсын эмчилгээний төв
Олон улсын харилцааны хүрээ
Гадаадын иргэд Чүнг-Анг их сургуулийн эмнэлэгт зочилох болон үйлчлүүлэхтэй холбоотойгоор гадаад дотоодын төрөл бүрийн байгууллагуудтай харилцан холбоотой ажиллаж байна. Гадаад өвчтнүүдийн уг эмнэлгээр үйлчлүүлэх цар хүрээг тэлхийн тулд эмчилгээ аялал зуулчлалын гэрээ, гадаадын эмнэлэг болон бусад байгуулалгуудтай орчин үеийн эмчилгээний талаар мэдээллийн солилцоо зэрэг хамтын ажилгааг өргөжүүлэхийн төлөөх стратекийг боловсруулан ажиллаж байна.

Хамтын ажиллагаа

Гэрээт байгууллагууд
  Эмчилгээний аялал зуулчлалын байгууллагууд
Гэрээ байгуулахад шаардлагатай бичиг баримт
  Албан байгууллагын танилцуулга, албан ёсны бүртгэлийн гэрчилгээг мэйлээр (cauic@caumc.or.kr)явуулна уу.
Гэрээ байгуулах дараалал

Хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийн төлөө гэрээ байгуулах

Гол гэрээлэгчид
  Эмнэлгийн байгууллага, элчин сайдын яам, даатгалын байгууллага, хувийн хэвшилийн байгууллага
Гэрээ байгуулахад хэрэгтэй материалууд
  Гэрээ хийх байгууллагуудын онцлогоос шалтгаалаад тус тусад нь хүсэлт
Гэрээ байгуулах дараалал

Одоогийн харицагч байгууллагуудын талаар

Холбоо барих +82-2-6299-1155
И мэйл
Гоо Сайхны Мэс Заслынx
Татварын Буцаан Олголт
Хийгдэх Боломжит Эмнэлэг