home < Чүнг-Анг Их Сургуулийн Эмнэлэг < Эмнэлгийн уриа, зорилго
Уриа
Өргөн цар хүрээтэй эмчилгээ, судалгаа, боловсролын системд тулгуурлан хүн төрлөхтний эрүүл мэнд болон аз жаргалд хувь нэмрээ оруулна.
Зорилго
Элэгсэг, эерэг, эрмэлзэлтэйгээр Эмчлүүлэгч төвтэй Хамгийн сайн эрүүл мэндийн эмчилгээгээр хангах болно.