• Home
  • sitemap
  • korean
  • english
  • chinese
  • Russian

home
Нэгдсэн шинжилгээний төв
Шинжилгээний талаархи танилцуулга
Орчин үеийн хүмүүс нь чөлөө завгүй амьдралд нухлагдан эрүүл мэндээ үл ойшоох тохиолдол байдаг. Урт удаан хугацааны амьдралын туршид эрүүл энх байх нь бүхийл хүмүүст оногддог адислал биш учраас эрүүл мэндийн шинжилгээгээр өвчнийг эхний шатанд нь илрүүлж урьдчилан сэргийлцгээе.


Онцлог шинжилгээ

- Эмчилгээний төрөл бүрээр мэргэжлийн эмчийн оншилгоо болон тодорхойлолт
- Шинжилгээний хариунаас шалтгаалан шаардлагатай тохиолдолд амбултортой холбон анхан шатны эмчилгээг хийнэ
- Өндөр хүчтэй тоног төхөөрөмжөөр дамжуулан баталгаатай анхан шатны оншилгоо
- Үр дүнтэй шинжилгээг явуулахын тулд мэргэжлийн сувилагчийн зөвлөгөө
- Нас хүйс, удимшил зэрэг эмчлүүлэгчийн онцлогт тохирсон төрөл бүрийн агуулгат прогрем
- Одоогийн шинжилгээг урьдны шинжилгээтэй харьцуулан эрүүл мэнддээ анхаарвал зохих системчилсэн зөвлөгөө

Холбоо барих +82-2-6299-1155
И мэйл
Гоо Сайхны Мэс Заслынx
Татварын Буцаан Олголт
Хийгдэх Боломжит Эмнэлэг