home < Багц шинжилгээ < Төвийн танилцуулга
Орчин үеийн хүмүүс нь чөлөө завгүй амьдралд нухлагдан эрүүл мэндээ үл ойшоох тохиолдол байдаг. Урт удаан хугацааны амьдралын туршид эрүүл энх байх нь бүхийл хүмүүст оногддог адислал биш учраас эрүүл мэндийн шинжилгээгээр өвчнийг эхний шатанд нь илрүүлж урьдчилан сэргийлцгээе.


Онцлог шинжилгээ

- Эмчилгээний төрөл бүрээр мэргэжлийн эмчийн оншилгоо болон тодорхойлолт
- Шинжилгээний хариунаас шалтгаалан шаардлагатай тохиолдолд амбултортой холбон анхан шатны эмчилгээг хийнэ
- Өндөр хүчтэй тоног төхөөрөмжөөр дамжуулан баталгаатай анхан шатны оншилгоо
- Үр дүнтэй шинжилгээг явуулахын тулд мэргэжлийн сувилагчийн зөвлөгөө
- Нас хүйс, удимшил зэрэг эмчлүүлэгчийн онцлогт тохирсон төрөл бүрийн агуулгат прогрем
- Одоогийн шинжилгээг урьдны шинжилгээтэй харьцуулан эрүүл мэнддээ анхаарвал зохих системчилсэн зөвлөгөө