home < Багц шинжилгээ < Багц шинжилгээний программ


НАСНЫ АНГИЛАЛ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ
ЕРӨНХИЙ ШИНЖИЛГЭЭ  50 НАСНААС ДООШ  <ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ШИНЖИЛГЭЭ> (male)
Биеийн хэмжилт болон ерөнхий үзүүлэлтүүд, нүдний даралт, хараа шалгах, нүдний уг дурандах ,сонсгол,уушгины багтаамж, цээжний хөндийн рентгэн, зүрхний бичлэг,цусны дэлгэрэнгүй, цусны бүлэг тодорхойлох, элэгний A,B,C вирус, бөөрний үйл ажиллагаа, электролит, саахар(өлөн үе, глюкозжижсон гемоглобин), цусан дахь өөх тос/ холестрин, шээсэн дэх хүчил, бамбай булчирхай, хавдрын маркер шинжилгээ(элэг,бүдүүн нарийн гэдэс, түрүү булчирхай ), цус бүлэгнэл(PT,APTT), тэмбүү, ДОХ, шээс, нурууны рентген(хүзүү, сээр, ууц сонгох боломжтой), хэвлийн ЭХО, ходоодны дурангийн шинжилгээ(нойрсуулалтгүй). 
  <ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ШИНЖИЛГЭЭ> (female)
Биеийн хэмжилт болон ерөнхий үзүүлэлтүүд, нүдний даралт, хараа шалгах, нүдний уг дурандах ,сонсгол,уушгины багтаамж, цээжний хөндийн рентгэн, зүрхний бичлэг,цусны дэлгэрэнгүй, цусны бүлэг тодорхойлох, элэгний A,B,C вирус, бөөрний үйл ажиллагаа, электролит, саахар(өлөн үе, глюкозжижсон гемоглобин), цусан дахь өөх тос/ холестрин, шээсэн дэх хүчил, бамбай булчирхай, хавдрын маркер шинжилгээ(элэг,бүдүүн нарийн гэдэс, өндгөвч), цус бүлэгнэл(PT,APTT), тэмбүү, ДОХ, шээс, нурууны рентген(хүзүү, сээр, ууц сонгох боломжтой), хэвлийн ЭХО, ходоодны дурангийн шинжилгээ(нойрсуулалтгүй), умайн хүзүүний хорт хавдар илрүүлэх, мамаграк хөхний рентген, гормоны шинжилгээ. 
50 НАСНААС ДЭЭШ  (ЭРЭГТЭЙ 50 наснаас доош ерөнхий шинжилгээ)+ сонгох1(цээжний CT эсвэл зүрхний ЭХО) 
(ЭМЭГТЭЙ 50 наснаас доош ерөнхий шинжилгээ)+ ясны сийрэгжилт,үтрээний ЭХО 


программ шинжилгээний төрөл
ЭРХТЭН ТУС БҮРЭЭР  Гэдэс дотор  (50наснаас доош ерөнхий шинжилгээ) + Бүдүүн гэдэсний дуран (нойрсуулагатай), хэвлий болон аарцагны хөндийн СТ 
Зүрх  (50наснаас доош ерөнхий шинжилгээ) + Зүрхний цусны эргэлтийн нарийвчилсан шинжилгээ, зүрхний ЭХО, титэм судасны СТ 
Тархи   (50наснаас доош ерөнхий шинжилгээ) + Тархины цусан хангамжийн нарийвчилсан шинжилгээ,тархины МRI болон МRА (хүзүү болон ууц нурууны МRI -аар солих боломжтой), гүрээний артерийн ЭХО 
НАРИЙВЧИЛСАН   Хорт хавдар  (50наснаас доош ерөнхий шинжилгээ) + Цацраг туяаны нөлөө багатай цээжний СТ, бамбай булчирхайн ЭХО, ясны сийрэгжилт, зүрхний ЭХО, гүрээний артерийн ЭХО, түрүү булчирхайн ЭХО, эр гормоны хэмжээг тодорхойлох, бүдүүн гэдэсний дуран(нойрсуулагатай), хэвлий болон аарцгийн СТ, VIT-D 
Бүх биений нарийвчилсан «VIP»
шинжилгээ 
☞(50наснаас доош ерөнхий шинжилгээ) +  Бамбай булчирхайн ЭХО, ясны сийрэгжилт, зүрхний ЭХО, гүрээний артерийн ЭХО, түрүү булчирхай ЭХО, эр гормоны хэмжээг тодорхойлох, бүдүүн гэдэсний дуран(нойрсуулагатай), VIT-D хэвлий болон аарцгийн СТ, тархи- зүрхний цусны эргэлтийн нарийвчилсан шинжилгээ, тархины МRI болон МRА(хүзүү болон ууц нурууны МRI -аар солих боломжтой), бага цацаргийн уушги-титэм судасны СТ


Программ шинжилгээний төрөл
ЭРХТЭН ТУС БҮРЭЭР  Гэдэс дотор  (50наснаас доош ерөнхий шинжилгээ) + Бүдүүн гэдэсний дуран (нойрсуулагатай), хэвлий   болон аарцагны хөндийн СТ 
Зүрх  (50наснаас доош ерөнхий шинжилгээ) + Зүрхний цусны эргэлтийн нарийвчилсан шинжилгээ, зүрхний ЭХО, титэм судасны СТ 
Тархи  (50наснаас доош ерөнхий шинжилгээ) + Тархины цусан хангамжийн нарийвчилсан шинжилгээ,тархины МRI болон МRА (хүзүү болон ууц нурууны МRI -аар солих боломжтой), гүрээний артерийн ЭХО 
НАРИЙВЧИЛСАН  Хорт хавдар  (50наснаас доош ерөнхий шинжилгээ) + Цацраг туяаны нөлөө багатай цээжний СТ, бамбай булчирхайн ЭХО, ясны сийрэгжилт, зүрхний ЭХО, гүрээний артерийн ЭХО, үтрээний ЭХО, умайн хүзүүний хорт хавдар DNA, хөхний ЭХО, бүдүүн гэдэсний дуран(нойрсуулагатай), хэвлий болон аарцгийн СТ, титэм судасны СТ, VIT-D 
Бүх биений нарийвчилсан «VIP»
шинжилгээ 
☞(50наснаас доош ерөнхий шинжилгээ) +  Бамбай булчирхайн ЭХО, ясны сийрэгжилт, зүрхний ЭХО, гүрээний артерийн ЭХО, үтрээний ЭХО, умайн хүзүүн хорт хавдар DNA, бүдүүн гэдэсний дуран(нойрсуулагатай), хэвлий болон аарцгийн СТ, тархи- зүрхний цусны эргэлтийн нарийвчилсан шинжилгээ, тархины МRI болон МRА(хүзүү болон ууц нурууны МRI -аар солих боломжтой), бага цацаргийн уушги-титэм судасны СТ VIT-D 


Программ шинжилгээний төрөл
 «VVIP» ШИНЖИЛГЭЭ  Гэдэс дотор нарийвчилсан шинжилгээ  Хелико бактерийн шинжилгээ, бүдүүн гэдэсний дуран(нойрсуулагатай), хэвлий болон аарцгийн СТ
Зүрхний  нарийвчилсан шинжилгээ   Зүрхний цусны эргэлтийн нарийвчилсан шинжилгээ, зүрхний ЭХО, титэм судасны СТ
Тархины нарийвчилсан шинжилгээ   Тархины цусан хангамжийн нарийвчилсан шинжилгээ,тархины МRI болон МRА, гүрээний  артерийн ЭХО 
Уушигны нарийвчилсан шинжилгээ   (Цацраг туяаны нөлөө багатай цээжний СТ 
Хорт хавдарын нарийвчилсан шинжилгээ   Хавдарын нарийвчилсан PET-CT 
Сээр нурууны нарийвчилсан шинжилгээ   Хүзүү сээрний нугасны МRI, нуруу нугасны МRI 
Дотоод шүүрлийн нарийвчилсан шинжилгээ  Бамбай булчирхайн ЭХО, ясны сийрэгжилт, хэвлийн өөхжилтийг тодорхойлох СТ 


Программ шинжилгээний төрөл
  «VVIP» ШИНЖИЛГЭЭ Эрэгтэйчүүд нарийвчилсан шинжилгээ  Түрүү булчирхай ЭХО, эр гормоны хэмжээг тодорхойлох
Бусад   Цус багадалт, шүдний рентген

«VVIP» шинжилгээ нь 2 өдрийн туршид дээд зэрэглэлийн VIP тухлаг өрөөнд байрлан, хамгийн дээд зэрэглэлийн орчинд шинжилгээг өгөх болно.


Программ шинжилгээний төрөл
 «VVIP» ШИНЖИЛГЭЭ  Гэдэс дотор нарийвчилсан шинжилгээ  Хелико бактерийн шинжилгээ, бүдүүн гэдэсний дуран(нойрсуулагатай), хэвлий болон аарцгийн СТ
Зүрхний  нарийвчилсан шинжилгээ   Зүрхний цусны эргэлтийн нарийвчилсан шинжилгээ, зүрхний ЭХО, титэм судасны СТ
Тархины нарийвчилсан шинжилгээ   Тархины цусан хангамжийн нарийвчилсан шинжилгээ,тархины МRI болон МRА, гүрээний     артерийн ЭХО 
Уушигны нарийвчилсан шинжилгээ   (Цацраг туяаны нөлөө багатай цээжний СТ 
Хорт хавдарын нарийвчилсан шинжилгээ   Хавдарын нарийвчилсан PET-CT 
Сээр нурууны нарийвчилсан шинжилгээ   Хүзүү сээрний нугасны МRI, нуруу нугасны МRI 
Дотоод шүүрлийн нарийвчилсан шинжилгээ  Бамбай булчирхайн ЭХО, ясны сийрэгжилт, хэвлийн өөхжилтийг тодорхойлох СТ 


Программ шинжилгээний төрөл
  «VVIP» ШИНЖИЛГЭЭ Эмэгтэйчүүд нарийвчилсан шинжилгээ  Умайн хүзүүн хорт хавдар DNA, үтрээний ЭХО, Хөхний ЭХО
Бусад   Цус багадалт, шүдний рентген

«VVIP» шинжилгээ нь 2 өдрийн туршид дээд зэрэглэлийн VIP тухлаг өрөөнд байрлан, хамгийн дээд зэрэглэлийн орчинд шинжилгээг өгөх болно.


Шинжилгээний төрөл
  Хорт хавдарыг эрт оношлох РЕТ-СТ 
  Тархины MRI, MRA 
  Тархины MRI(тодосгогч бодисгүй )  
  Тархины MRA 
 Тархины гиппокампе/ hippocampus/  
  Гүрээний артерийн ЭХО  
  Тархины ангиографик СТ 
 Тархины  СТ 
  Хэвлий болон аарцагны хөндийн СТ 
  Титэм судасны ангиографик СТ 
 Хэвлийн өөхлөлтийн СТ 
  Бүтэн биений MRI 
  Цацраг туяаны нөлөө багатай цээжний СТ 
 Тархины цусан хангамжийг тодорхойлох ЭХО 
  Гүрээний артерийн ЭХО 
  Хөхний ЭХО 
  Бамбай булчирхайн ЭХО 
  Үтрээний ЭХО 
  Түрүү булчирхайн ЭХО 
  Зүрхний ЭХО 
  Бүдүүн гэдэсний дуран 
  Ходоод эсвэл бүдүүн гэдэсний дурангийн унтуулгын үнэ / хоёуланг нь нэг дор унтуулагтаагаар дурандах үнэ  
  Умайн хүзүүний папиллом DNA 
  Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ  


ПРОГРАММ АНГИЛАЛ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ
ХҮҮХДИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
9-15 нас       
 ХҮҮХДИЙН ШИНЖИЛГЭЭ Ⅰ  <ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР>
Бие бялдарын хэмжилт, биеийн бүтэцийн шинжилгээ(биеийн өөхлөлтийн хэмжээ, массын коэффицент, тараглалт, дотор эрхтний өөхлөлт), нүд(нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний ухархай), сонсгол, уушигны үйл ажиллагаа, цээжний хөндийн рентген, зүрхний бичлэг,  цусны ерөнхий шинжилгээ(цус багадалт, цагаан бөөм, цусны ялтас г.м),  элэгний үйл ажиллагаа, элэгний вирус(А, Б, Ц вирус), бөөрний үйл ажиллагаа, электролит, цусан дах сахарын хэмжээ(өлөн үеийн сахар, глюкозжижсон гемоглобин),  цусан дах өөх тос/холестрин, шээсний хүчил, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа,  харшилын  тест.
ХҮҮХДИЙН ШИНЖИЛГЭЭ  Ⅱ <ХҮҮХДИЙН ШИНЖИЛГЭЭ Ⅰ>  + Хэвлийн дээд хэсгийн ЭХО +  Сээр нурууны рентген (хүзүү, сээр, ууц) +  Өтгөн(далд цусан дахь шимэгч хорхой),  
ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТЭНИЙ ТУСГАЙ ШИНЖИЛГЭЭ Биеийн хэмжилт, цусны ерөнхий шинжилгээ, элэгний үйл ажиллагаа, цээжний хөндийн рентген, зүрхний бичлэг, ходоод · бүдүүн гэдэсний нойрсуулалттай дурангийн шинжилгээ
(※CD хуулбарлан авах болон “Биопсийн шижнилгээ” үнэгүй хийгдэнэ.)