home < Онцлог төвүүд < Хүүхдийн эмчилгээний топ-баг
Хүүхдийн эмчилгээний топ-баг

Нярайн эмчилгээ

ПрофессорИ На Ми

Эмчилгээ үзлэг: Нярайн эмчилгээ, дутуу төрсөн нярай

Бөөрний тасаг

Профессор Им Ин Сок

Эмчилгээ үзлэг:хүүхдийн бөөр, дотоод шүүрэл, таргалалт, орондоо шээх

Мэдрэлийн тасаг

ПрофессорЧэ Сү Ан

Эмчилгээ үзлэг: Мэдрэлийн өвчин, чичрэн эмгэг, багтраа астам

Зүрхний тасаг

Профессор Юн Шин Вон

Эмчилгээ үзлэг: Хүүхдийн зүрх, судасны систем(төрөлхийн зүрхний өвчин, хэм алдалт), аллерги харшил, дотоод шүүрэл, өсөлтийн коффицент

Хоол боловсруулах эрхтэн, хоол тэжээл

Профессор И Дэ Юунг

Эмчилгээ үзлэг: Хүүхдийн хоол боловсруулах эрхтэн, хоол тэжээл

Мэс заслын тасаг

ПрофессорПак Гүй Вон

Эмчилгээ үзлэг: Хүүхдийн ивэрхий, нярайн яаралтай мэс засал, төрөлхийн эдгэршгүй өвчин

Мэс заслын тасаг

ПрофессорИ Сын Ын

Эмчилгээ үзлэг: Хүүхдийн мэс засал, элэг, цөс, нойр булчирхайн мэс засал

Нүдний тасаг

ПрофессорМүн Нам Жү

Эмчилгээ үзлэг:Хүүхдийн нүдний тасаг, хялар, нүдний мэдрэл, хараа муудалт

Мэдрэлийн мэс засал

ПрофессорПак Юунг Сүк

Эмчилгээ үзлэг: Хүүхдийн мэдрэлийн мэс заслын тасаг

Мэдээ алдуулалт

Профессор Пак Юунг Хыи

Эмчилгээ үзлэг: Хүүхдийн мэдээ алдуулалт наркоз, эрчимт эмчилгээ

Сэтгэцийн тасаг

ПрофессорХан Док Хён

Эмчилгээ үзлэг: Хүүхэд, өсвөр үеийн сэтгэц мэдрэл, интернет донтолт

ЧҮНГ-АНГ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

“Хүүхдийн эмчилгээний ТОП - БАГ”-ийн танилцуулга

Чүнг-Анг Их Сургуулийн эмнэлэг нь “Хүүхдийн эмчилгээний тасаг”-аа нэг шатаар дэвшүүлэхийн тулд хүүхдийн мэргэшсэн эмчилгээний Тэргүүлэгч баг буюу ТОП-БАГ-ийг бүрэлдүүлэн эмчилгээ, үзлэг хийж эхлээд байгаа юм. “Хүүхдийн мэс заслын тасаг”-ийн салбарт мэс засал болон судалгаагаараа улсдаа тэргүүлэгч хэмээн хэн бүхний мэддэг Сөүл Их Сургуулийн Пак Гүй Вон профессорыг төвөө болгон “Хүүхэд, өсвөр үеийн тасаг” болох ▲ Хүүхдийн Урологи тасаг, ▲Хүүхдийн нүдний тасаг, ▲Хүүхдийн мэдрэлийн тасаг, ▲ Хүүхдийн мэдээ алдуулалтын тасаг, ▲ Хүүхдийн нөхөх сэргээх тасаг, ▲Хүүхдийн сэтгэцийн тасаг зэрэг нийт 8 тасгууд үүнд багтана.

Пак Гүй Вон профессор нь “Сөүлийн Их Сургууль”-ийг төгсөөд, төрөлхийн гажигтай нялхсын хагалгааг 30,000 мянгаас дээш удаа давуулан хийсэн ба тэрээр эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлыг ч 300 гаруйг туйрван бичжээ.

Мөн 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй мэргэшсэн эмч нар ▲Хүүхдийн ивэрхий болон нярайн яаралтай мэс засал, ▲Хүүхдийн эдгэрэшгүй өвчин, ▲Дутуу төрсөн нярай хүүхэд, ▲Хүүхдийн бөөр, ▲Хүүхдийн мэдрэл, ▲Хүүхдийн мэдрэлийн мэс засал, ▲Хүүхдийн зүрх, ▲Хүүхдийн халдвар, ▲Хүүхдийн хоол боловсруулах эрхтэй, хоол тэжээл, ▲Хүүхдийн Урологи, ▲Хүүхдийн нүд, ▲Хүүхдийн нөхөн сэргээлт, ▲Хүүхдийн мэдрэлийн мэс засал, ▲Хүүхдийн мэдээ алдуулалт, ▲Хүүхдийн сэтгэц г.м хүүхэдтэй холбоотой эмгэг, эмчилгээ болон мэс засал хийгдсээр байна.

Мөн эмнэлэг нь “Хүүхдийн эрчимт эмчилгээний тасаг”-ийг нэмэгдүүлснээр яаралтай түргэн тусламж шаардлагатай хүүхэд болон сэхээн амьдруулахад шилжих зайлшгүй шаардлагатай хүүхдүүдэд цаг алдалгүй эмчилгээ, тусламж үзүүлж байгаа юм.

Хүүхдийн мэс заслын тасгийн хүндэт – профессор Пак Гүй Вон
Пак Гүй Вон профессор нь Өмнөд Солонгос улсын “Хүүхдийн төрөлхийн гажиг согогийн мэс заслын салбар”-т тэргүүлэх гарын хуруунд багтах эмч нарын нэг юм. Пак профессор нь төрөлхийн гажигтай нялхсын хагалгааг 30,000 мянгаас дээш удаа давуулан хийсэн ба тэрээр эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлыг ч 300 гаруйг туйрван бичжээ.

Онцгойлон Пак профессор нь “Хүүхдийн мэс заслын тасаг”-ийн дийлэнх хувийг эзлэх “Цээжний хөндий болон хэвлийн төрөлхийн гажиг”-ийн мэс заслыг нэг жилд 100 гаруй удаагаас дээш удаа хийсээр байна.