home < Чүнг-Анг Их Сургуулийн Эмнэлэг < Эмнэлгийн орчин

Байгууламжийн талаар

Байршил :
[06973] Сөүл хот, Дунжаг дүүрэг, Хыгсок гудамж 102
Эзэмшлийн хэмжээ :
23,055㎡
Нийт ашигтай талбай :
78,965.53㎡
Эмнэлгийн байгууламж :
<Чүнг-Анг байр> газраас доош 3 давхар, дээшээ 15, <Дажон байр> дээшээ 10 давхар
Машин зогсоол :
Газар доорх зогсоол (Нийт 607 машин зогсооххүчин чадалтай)
Ая тух хангасан цогцолбор:
  • Цайны газар, дэлгүүр, кофе шоп, цэцгийн дэлгүүр, эмнэлгийн төхөөрөмж худалдаа, банк, оршуулгын газар

Хэвтэх орны мэдээлэл

Нийт хэвтэх ор :
804
Хэвтэх тасаг :
205

Хэрэглэгчдэд хүрэх үйлчилгээ

Соёлын ажиллагаа
  • Соёлын тэнхимд өвчтнүүдэд зориулсан лекц концерт кино зэргийг үзүүлнэ.
  • 1 давхарын лобид хөгжмийн аялгуут концерт
Тасаг
  • Тусай тасгийг хамтатган нийт 17 тасгаас бүрдэнэ.
  • Тасаг тус бүрийн онцлогт тохирууласан мэдээлэл, эелдэг байдал, байнгын мониторын хяналттай.
  • Өвчтөн төвтэй сувилгаа, төгс сэтгэл ханамжийн үйлчилгээнд чиглэсэн PEEP (Patient centered nursing Esthetics Empowering Perfect service) бодлогын хэрэгжилт нь тасаг бүрийн амрах тэнхимд интернет, телевизор зэргийг байршуулж ая тухтай орчиныг бүрдүүлсэн.